Dvojzložkové akrylátové lepidlá

Lepidlá určené pre vysoko pevné tzv. štrukturálne spoje.
Akrylové lepidlá sú schopné lepiť širokú škálu substrátov.
Rýchle dosiahnutie štrukturálnej pevnosti.
Lepidlá typu DP8xxx.