Kyanoakrylátové sekundové lepidlá

Sekundové lepidlá, ktoré vynikajú rýchlosťou a silou lepeného spoja.
Lepidlá typu PR 100, SI 1500 a pod.