Primery pre zvýšenie adhézie podkladu

Produkty určené na zvýšenie povrchového napätia lepených substrátov. Zlepšenie priľnavosti na ťažko lepiteľných materiáloch.